CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

2023. december 04. Hétfő, ma Borbála, Barbara napja van

Zeneiskolai térítési díj szabályzat

 Zeneiskolai térítési és tandíj

 

1. Térítési díj:

Azon gyerekek számára fizetendő, akik a művészetoktatást csak a Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban veszik igénybe és más művészetoktatási intézménynek nem tanulói. Erről a szülő nyilatkozni köteles.

A kiselőképzősök és előképzősök térítési díja:

 csak elméleti oktatás esetén (heti 2 szolfézs óra): 15 000 Ft 

Hangszeres zeneiskolások térítési díjai: (2 hangszeres + 2 kötelező vagy választott óra)

Kategória

Tanulmányi átlag

Fizetendő összeg / év

I. - alapdíj

4,5 – 5

27.000 Ft

II.

3,5 – 4,49

30.000 Ft

III.

3,49 és az alatt

32.000 Ft

 

-       Az általános tanulmányi eredmény megállapításánál a főtárgy és a szolfézs tanulmányi eredménye alapján a tárgyak számtani átlagát egy tizedes jegyig kell kiszámítani.

-       Az a tanuló, aki főtárgyból vagy szolfézsból, elégtelen osztályzatot kapott, a térítési díj megállapítása szempontjából elégtelennek kell tekinteni. (sikeres javítóvizsga esetén nem.)

-       A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermektől térítési díj nem szedhető!

Ha a tanuló az adott tanév végén alapvizsgát szerez, akkor a következő tanév térítési díj megállapításánál tanév végi tanulmányi átlagát kell figyelembe venni.

 

A két főtanszakos növendékek térítési díja: 5000 Ft/hó a második főtanszakra

A két főtanszakos növendékek felvételének kritériuma:

-          a szaktanárok javaslata

-          minimum 4,5 zeneiskolai tanulmányi átlag

-          kitartó, rendszeres szorgalom

Térítési díj, tanszakváltás esetén:

 A következő tanév térítési díj megállapításához az előző tanév tanulmányi átlagát kell figyelembe venni.

Térítési díj évfolyamismétlés esetén

Ha a tanuló szülői kérésre a megkezdett évfolyamot folytatja, akkor a térítési díj megállapításához a tanuló utolsó kiszámított félévi átlagát kell figyelembe venni.

Amíg nincs tanulmányi átlaga, addig az alapdíjat kell figyelembe venni.

Térítési díj befizetésének rendje:

A térítési díjat beiratkozáskor egy összegben, vagy két részletben kell befizetni.

Az alapdíjat június 15-ig kell befizetni.

December 31-ig a további teljes tanévi térítési díjakat is rendezni kell, vagyis a teljes összeget be kell fizetni.

Kedvezmény:

Kérelem alapján az alábbi kedvezmények adhatóak:

-          családi kedvezmény:

két zeneiskolás gyermek esetében a kedvezmény a térítési díj 20%-a /fő, térítendő 80%

három zeneiskolás gyermek esetében a tanulmányi átlagtól függetlenül a térítendő összeg minden esetben 15 000 Ft/fő

-          rászorultság alapján egyéni elbírálás kérhető

-          az intézményi dolgozók gyermekei 15 000 Ft-os minimális térítési díjat fizetnek

A kedvezmény iránti kérvényt írásban május 15-ig kell benyújtani az intézmény vezetőjének.

A kedvezményről az intézmény vezetősége dönt.

 

Nem kaphat kedvezményt az a tanuló:

-          akinek az adott félévet megelőző lezárt félévének tanulmányi átlaga 4,00 alatt van

-          akinek bármilyen fizetési elmaradása van

-          aki viselkedésével megszegi a Házirendet

2. Tandíj:

Azon gyerekek számára fizetendő, akik a Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban a zeneművészeti oktatást igénybe veszik és más művészeti intézményben akár képző, akár tánc szakágon tanulmányokat folytatnak. Erről a szülő nyilatkozni köteles.

Kategória

Tanulmányi átlag

Fizetendő összeg Ft/ hó

I.

Független

15 000

 

Tandíj befizetésének rendje:

Havonta az étkezési befizetésekkel együtt kell a tandíjat befizetni.

 

3. Egyéb díjak:

Hangszer kölcsönzési díj:

Összege: 10 000 Ft / tanév / hangszer

Fizeti minden zeneiskolai tanuló, aki az iskolától kölcsönöz hangszert legkésőbb novemberig egy összegben.

Kedvezmény nem adható.

Hangszer karbantartási díj zongora tanszakos növendékeknek:

Összege: 6000 Ft / tanév / zongora

Fizeti minden zongorás növendék legkésőbb novemberig egy összegben.

Kedvezmény nem adható.

3. Záró rendelkezések:

Ha egyéb jogszabállyal nem ellentétes, az Európai Közösségek Tagállamai állampolgárainak tanulóira ugyanazon elbírálási szempontok vonatkoznak a térítési és tandíjak megállapításának tekintetében, mint a magyar állampolgárságú tanulóra.

Jelen szabályzat a Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium zeneiskolájában minden tanulóra érvényes.

A térítési díj fizetési szabályzat felülvizsgálatát és a szükséges módosítások elvégzését minden évben el kell végezni legkésőbb március 10-ig.

A módosításokról az érintett tanulók szüleit legkésőbb március 15-ig tájékoztatni kell.