Zeneiskolai térítési díj szabályzat

 Zeneiskolai térítési és tandíj

 

1. Térítési díj:

Azon gyerekek számára fizetendő, akik a művészetoktatást csak a Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban veszik igénybe és más művészetoktatási intézménynek nem tanulói. Erről a szülő nyilatkozni köteles.

A kiselőképzősök és előképzősök térítési díja:

 csak elméleti oktatás esetén (heti 2 szolfézs óra): 15 000 Ft 

Hangszeres zeneiskolások térítési díjai: (2 hangszeres + 2 kötelező vagy választott óra)

Kategória

Tanulmányi átlag

Fizetendő összeg / év

I. - alapdíj

4,5 – 5

27.000 Ft

II.

3,5 – 4,49

30.000 Ft

III.

3,49 és az alatt

32.000 Ft

 

-       Az általános tanulmányi eredmény megállapításánál a főtárgy és a szolfézs tanulmányi eredménye alapján a tárgyak számtani átlagát egy tizedes jegyig kell kiszámítani.

-       Az a tanuló, aki főtárgyból vagy szolfézsból, elégtelen osztályzatot kapott, a térítési díj megállapítása szempontjából elégtelennek kell tekinteni. (sikeres javítóvizsga esetén nem.)

-       A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermektől térítési díj nem szedhető!

Ha a tanuló az adott tanév végén alapvizsgát szerez, akkor a következő tanév térítési díj megállapításánál tanév végi tanulmányi átlagát kell figyelembe venni.

 

A két főtanszakos növendékek térítési díja: 5000 Ft/hó a második főtanszakra

A két főtanszakos növendékek felvételének kritériuma:

-          a szaktanárok javaslata

-          minimum 4,5 zeneiskolai tanulmányi átlag

-          kitartó, rendszeres szorgalom

Térítési díj, tanszakváltás esetén:

 A következő tanév térítési díj megállapításához az előző tanév tanulmányi átlagát kell figyelembe venni.

Térítési díj évfolyamismétlés esetén

Ha a tanuló szülői kérésre a megkezdett évfolyamot folytatja, akkor a térítési díj megállapításához a tanuló utolsó kiszámított félévi átlagát kell figyelembe venni.

Amíg nincs tanulmányi átlaga, addig az alapdíjat kell figyelembe venni.

Térítési díj befizetésének rendje:

A térítési díjat beiratkozáskor egy összegben, vagy két részletben kell befizetni.

Az alapdíjat június 15-ig kell befizetni.

December 31-ig a további teljes tanévi térítési díjakat is rendezni kell, vagyis a teljes összeget be kell fizetni.

Kedvezmény:

Kérelem alapján az alábbi kedvezmények adhatóak:

-          családi kedvezmény:

két zeneiskolás gyermek esetében a kedvezmény a térítési díj 20%-a /fő, térítendő 80%

három zeneiskolás gyermek esetében a tanulmányi átlagtól függetlenül a térítendő összeg minden esetben 15 000 Ft/fő

-          rászorultság alapján egyéni elbírálás kérhető

-          az intézményi dolgozók gyermekei 15 000 Ft-os minimális térítési díjat fizetnek

A kedvezmény iránti kérvényt írásban május 15-ig kell benyújtani az intézmény vezetőjének.

A kedvezményről az intézmény vezetősége dönt.

 

Nem kaphat kedvezményt az a tanuló:

-          akinek az adott félévet megelőző lezárt félévének tanulmányi átlaga 4,00 alatt van

-          akinek bármilyen fizetési elmaradása van

-          aki viselkedésével megszegi a Házirendet

2. Tandíj:

Azon gyerekek számára fizetendő, akik a Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban a zeneművészeti oktatást igénybe veszik és más művészeti intézményben akár képző, akár tánc szakágon tanulmányokat folytatnak. Erről a szülő nyilatkozni köteles.

Kategória

Tanulmányi átlag

Fizetendő összeg Ft/ hó

I.

Független

15 000

 

Tandíj befizetésének rendje:

Havonta az étkezési befizetésekkel együtt kell a tandíjat befizetni.

 

3. Egyéb díjak:

Hangszer kölcsönzési díj:

Összege: 10 000 Ft / tanév / hangszer

Fizeti minden zeneiskolai tanuló, aki az iskolától kölcsönöz hangszert legkésőbb novemberig egy összegben.

Kedvezmény nem adható.

Hangszer karbantartási díj zongora tanszakos növendékeknek:

Összege: 6000 Ft / tanév / zongora

Fizeti minden zongorás növendék legkésőbb novemberig egy összegben.

Kedvezmény nem adható.

3. Záró rendelkezések:

Ha egyéb jogszabállyal nem ellentétes, az Európai Közösségek Tagállamai állampolgárainak tanulóira ugyanazon elbírálási szempontok vonatkoznak a térítési és tandíjak megállapításának tekintetében, mint a magyar állampolgárságú tanulóra.

Jelen szabályzat a Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium zeneiskolájában minden tanulóra érvényes.

A térítési díj fizetési szabályzat felülvizsgálatát és a szükséges módosítások elvégzését minden évben el kell végezni legkésőbb március 10-ig.

A módosításokról az érintett tanulók szüleit legkésőbb március 15-ig tájékoztatni kell.