8.évfolyam

Tájékoztató a 8. évfolyamos

év végi mestermunkáról  

Iskolánk az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni az év végi szóbeli számonkérésre.

A mindenkori nyolcadikos tanulók a hetedikesekhez hasonlóan vizsga keretében számolhatnak be tudásukról tanév végén egy választott tantárgyból (fizika, kémia, biológia, földrajz, művészetek), vagy az általunk javasolt „Mestermunka” készítését választják. Ez a Mestermunka bármely - érdeklődési körének megfelelő témából készülhet, amely nem sérti iskolánk szellemiségét, értékrendjét. A tanuló köteles választani egy felnőtt mentort (pl. szülő, tanár), aki segíti őt a felkészülésben egy kb. 4-5 perces előadásra, melyet tanárok, szülők, osztálytársak és érdeklődők előtt ad elő. Előadásához bármilyen technikai segédeszközt felhasználhat. Nyolcadik évfolyamon célunk, hogy a tanulók a felvételi utáni időszakot is tartalmasan, munkával töltsék el.
 
A MESTERMUNKA menete:
  1. Tájékoztatás a szeptember szülői értekezleten és a tanórákon.
  2. Téma választása, és a jelentkezési lapok leadása az osztályfőnököknek a mentor és a szülő aláírásával március 20-ig. (Türelmi idő + 3 nap. Aki nem ad le jelentkezési lapot mestermunkára, az a titkárságon húzott tantárgyból vizsgázik.)
  3. MESTERMUNKA bemutatása előzetes beosztás szerint június elején.
  4. Értékelés: tanév végén a bizonyítvány mellé kiválóan megfelelt / jól megfelelt / megfelelt / gyenge minősítéssel
A számonkérés menete tantárgyi vizsga választása esetén:
  1. Tájékoztatás a szeptember szülői értekezleten és a tanórákon.
  2. Tantárgy választása, és a jelentkezési lapok leadása az osztályfőnököknek a szaktanár és a szülő aláírásával március 20-ig.
  3. Szóbeli vizsga előzetes beosztás szerint május végén.

Választható tantárgyak/tételek:

Fizika

1. Vezetők és szigetelők (vezetők anyaga, szigetelők fajtái, előnyök, hátrányok, alkalmazások)

2. Áramforrások (kémiai és indukciós elv, elem, zsebtelep, akkumulátor, generátor, dinamo)

3. Fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása (működés, alkalmazási területek)

4. Elektromos ellenállások, félvezetők (alkalmazás áramkörökben, dióda, tranzisztor, stb.)

5. Egyenáram hatásai (kémiai, hő, mágneses, élettani)

6. Fogyasztók elektromos teljesítménye, ellenállása, felvett árama (háztartási fogyasztók működése, fontosabb tulajdonságai)

7. Váltakozó áram (fogalma, előállítása, történeti áttekintés)

8. Transzformátor (fogalma, típusai, működési elve, alkalmazások)

9. Napfogyatkozás, Holdfogyatkozás (A fény terjedése)

10. Gömbtükrök képalkotása és gyakorlati alkalmazása (A fényvisszaverődés törvényei, alkalmazás egészségügyben, közlekedésben, stb.)

 

Kémia

NEMFÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK

1. A PERIÓDUSOS RENDSZER - Kialakulása, felépítése

2. A VII. FŐCSOPORT ELEMEI, ÉS VEGYÜLETEI - A klór és a hidrogén- klorid

3. A VI. FŐCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEI - Az oxigén, az ózon és a víz

4. A VI. FŐCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEI - A kén, a kén oxidjai és a kénsav

5. AZ V. FŐCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEI - A nitrogén, az ammónia, és a salétromsav

6. A IV. FŐCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEI - A szén, a szén oxidjai a szénsav

A szén mesterséges vegyületei a fullerének

A szén szerves vegyületei (akár önmagában is feldolgozható)

FÉMES ELEMEK ÉS VEGYÜLETEIK

7. A I. FŐCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEI - Az alkáli fémek, a nátrium, a kálium, és jelentősebb vegyületeik

8. AZ II. FŐCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEI - Az alkáliföldfémek, a magnézium, a kálcium, és jelentősebb vegyületeik

9. IPARILAG JELENTŐS FÉMEK - A vas, és az alumínium - Vas és alumínium kohászat

10.  NEMES ÉS SZÍNESFÉMEK - A réz, a cink, az ezüst, az arany, az ón, az ólom, a higany

 

Művészetek (Ének-zene / Vizuális kultúra) 

1. A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében.

2. A ritmusközpontú zene. C. Orff: Carmina Burana.

3. A jazz hatása a műzenére. Gershwin művei.

4. A neoklasszicizmus zenéje. Prokofjev, Sztravinszkij, Britten.

5. Musical és rockopera. Szörényi – Bródy: István, a király 

6. Az impresszionizmus és a posztimpresszionizmus kiemelkedő festőművészei

7. Szecesszió a képzőművészetben

8. A modern építészet

9. A modern képzőművészet irányzatai (expresszionizmus, fauvizmus, kubizmus, futurizmus, konstruktivizmus, absztarkt, dadizmus, szürrealizmus)

10. A modern képzőművészet Magyarországon

 

Földrajz

1. Európa helyzete, határai, fő részei.

(Mutassa be Európa elhelyezkedését a földön, nevezze meg a határoló tengereket, óceánokat, az Európa és Ázsia közti határt, indokolja e két földrész különválasztásának okait, nevezze meg Európa legjelentősebb szigeteit, félszigeteit és mutassa is térképen.)

2. Európa felszínének kialakulása, éghajlata, vízrajza. 

(Milyen éghajlati övezetekben található, milyen éghajlatok alakultak ki, példák és térképen is mutassa.) 

3. Németország (helyzete, határai, fő tájai, a közelmúlt történelmi változásai, ipara, mezőgazdasága) 

4.  Az Alpok és az Alpok országai 

(Alpok rövid bemutatása, keletkezése, részei, csúcsa, sajátos éghajlata és növényzeti övezetessége, országainak rövid bemutatása. Svájc, Ausztria, Szlovénia.) 

5. Románia ahol a legnagyobb számú magyar kisebbség él. 

(Határai, tájai, a magyar kisebbség területi elhelyezkedése, a történelmi esemény rövid bemutatása, mely ezt okozta, a természeti adottságain alapuló mai gazdaságának bemutatása.) 

6. Hazánk helye, helyzete Európában 

(Földrajzi helyzetünk, domborzatunk, éghajlatunk és az azt befolyásoló tényezők,) 

7. Vizeink a felszín alatt és felett (Folyóink, tavaink, felszín alatti vizek fajtái hasznuk, vízgazdálkodás) 

8.  Magyarország növényzete és talajai

(A talaj, mint nemzeti kincsünk, elterjedt fajtái, természetes növényzetünk)

9. Hazánk lakossága 

(Lakosság száma, tendenciák a lakosság létszámában, nemzetiségeink,a kisebbségben élő magyarok) 

10. Hazánk fő tájai 

(Egy választott táj részletes bemutatása, éghajlata, részei, kialakulása, természeti kincsei, gazdasága)

Biológia

   Tétel

 Tárgykör

 Fogalmak

1.

Az egyeden belüli szerveződési szintek és a sejt

 Sejt – szövet – szerv – 

 szervrendszer – szervezet; 

 A sejt felépítése; 

 A sejtalkotók és működésük;

Fogalmak definíciója; Sejthártya, sejt­plaz­ma, sejtmag, mito­kond­rium, endo­plaz­matikus hálózat,

 

2.

Az emberi test szövetei

 

A szövetek típusai (5 féle); 

 A hám-, a kötő- és támasztószövetek felépítése 

és jellegzetességeik;

Hám-, kötő- és támasztó-, izom-, ideg-, vérszövet;

 A hámszövet fajtái, jellegzetességei és előfordulásuk

3.

A bőr

 

A bőr felépítése és működése;

 A bőr szerepe a védelemben 

 Bőrápolás és sérülések ellátása

 A bőr részei, szövetei; a bőr függelékek felépítése és működése

4.

A mozgás szervrendszere

 

A csontváz és a vázizomzat, 

 A csont- és izomszövet felépítése; 

 Az izomszövetek típusai és jellegzetességei;

A csontváz fő részei, csontok kapcsolódásának típusai, az izomműködés alapja, az izom szerkezeti felépítése

 

 5.

A táplálkozás szervrendszere

A tápcsatorna részei; 

 A tápanyagok és az emésztés;

Az egészséges táplálkozás

Szénhidrát, fehére, zsírok;

  Az emésztőnedvek és feladatuk

 6.

A  légzés szervrendszere

A légzőrendszer részei;

 A légzés fizikai és kémiai alapjai

Tüdő és a léghólyagocskák működése; a légzés aktív és passzív elemei

 

 7.

A keringés szervrendszere

 

A keringési rendszer felépítése és működése;

 Elsősegélynyújtás sérülések esetén

Véralkotók és feladatuk;

A szív felépítése és működése; Az artériás és vénás keringés;

 8.

A kiválasztás szervrendszere

 A kiválasztó rendszer részei, felépítésük és működésük;

Vese, húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső;

A vese felépítése és a szűrlet képződése, összetétele

  9.

Az idegrendszer

 

 Az idegsejtek felépítése és működése;

 Az idegrendszer felépítése,

 A vegetatív idegrendszer;

 A feltételes és a velünk született reflexek

 Idegsejt (neuron), gliasejt, érző-, mozgató- és átkapcsoló-idegsejt;

 reflexek  

 

 

 10.

Az érzékelés

 A tapintás, a hallás,

 a látás, az ízlelés és a szaglás

 Az érzékszervek felépítése és működése