Alapítónk

Istenben boldogult
            Maróti Jolán Mater Assumpta emlékére
2006. karácsonyán, december 25-én, életének 94., 
fogadalomtételének 72. évében hunyt  el  Maróti Jolán M. Assumpta
kanonok nővér, rendfőnöknő, iskolaalapító, a Prohászka Otthon 
igazgatója. A pécsi zárdatemplom altemplomában helyezték örök 
nyugalomra. 
Assumpta nővér 1913. október 31-én született Palotabozsokon. Elemi és 
polgári iskoláit Csurgón végezte, majd a pécsi Szent Margit 
Tanítóképzőben tanítónői oklevelet szerzett. 
1933-ban belépett a Miasszonyunk Női Kanonokrendbe – közben 1933-
36: magánúton a pécsi Szent Erzsébet Leánygimnáziumban 
érettségizett és noviciátus idejét töltötte  -, ahol  1935-ben lett 
elsőfogadalmas, 1940-ben tett örökfogadalmat és  a pécsi Szent Margit 
Tanítónőképzőben tanított. Egy évvel később a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen matematika-fizika-kémia szakos középiskolai 
tanári diplomát, 1943-ban tanítóképző-intézeti tanári oklevelet szerzett. 
1943-tól főhivatása mellett rend gondnok, 1948-50: az egyházi iskolák 
államosítása miatt „csak” r. gondnok. 
1950. június 10-én nővértársaival együtt érte el a rendjének feloszlatása, 
ezt váci internálás, majd bebörtönzés követte. Assumpta nővért "illegális 
szerzetesi kapcsolatok és az állam belső rendje ellen irányuló 
bűncselekmény vádjával" (a nyugdíj és fizetés nélkül maradt öreg és 
beteg rendtagokról gondoskodott) 1951-ben elítélték, és Budapesten a 
Fő utcai börtönbe zárták. 1953-ban amnesztiával szabadult. 
Ezt követően Pécsett a gyógyszertárak központjában dolgozott.  1956-
ban gyógyszertechnikusi bizonyítványt szerzett, 1958-tól pedig haláláig 
a Prohászka Otthont vezette. Már 1980-tól a Miasszonyunk Női 
Kanonokrend általános főnöknője lett, bár a rend hivatalosan csak 
1989-ben alakulhatott újra. Ebben az évben Semmelweis-díjat is kapott
30 éves szociális munkájáért. 1996-ban Pécs  Város  Millecentenáriumi 
Díjával tüntették ki. 
1991-ben alapította a Miasszonyunk Kanonokrend Óvodáját, 1999-ben 
az Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános és Zeneiskolát. 2004-ben 
megnyitotta a rend tulajdonába visszakerült lánykollégiumot.