Informális tanulási alkalmak

 
 
 

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

EFOP-3.3.7-17-2017-00002
Tanulási lehetőségek fejlesztése
a Ciszterci Nevelési Központban

A Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2018.02.01 – 2021.10.31. időtartamban valósítja meg, a Tanulási lehetőségek fejlesztése a Ciszterci Nevelési Központban című projektet az Európai Szociális Alap támogatásával.

A projekt támogatási összege: 75.000.000 Ft.
A támogatás mértéke: 100%

1.     Felhívás 3.1.1. I. a) 1. alap- és kulcskompetenciák fejlesztése

2.     Felhívás 3.1.1. I. a) 2. a problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése

3.     Felhívás 3.1.1. I. a) 4. a lelki és fizikai egészség fejlesztése

Az informális és nem formális módszertan, tematika és tartalom fejlesztésébe bevont pedagógusok aránya a tantestületen belül: 80%

Az informális és nem formális módszertant, tematikát és tartalmat rendszeresen-évente legalább 5 alkalommal-alkalmazó pedagógusok aránya a tantestületen belül: 90%

Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma: 1

Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma: 75 fő