A Ciszterci Rend alapítói

A ciszterci elnevezést a XI-XII. században Európaszerte, így hazánkban is elterjedt monostorok egy 1098-ban alapított „Új Monostor”-ról, Citeaux-ról kapták. Rendalapítóként Citeaux első három szent apátját tisztelik a ciszterciek.
 
A Ciszterci Rend alapító atyái
Szent Róbert, Szent Alberik és Harding Szent István apát
 
„…éljünk egyazon szeretetben,
egyazon Regula alapján
és hasonló szokások szerint...”
A szeretet okmánya, Charta Caritatis
 
A Ciszterci Rend január 26-án ünnepli első szent három apátját.
Szent Róbertet, Szent Alberikot és Harding Szent István.
Szent Róbert, aki 1028-ban vagy 1029-ben született Campaniában (Champagne), egy évig volt Cîteaux apátja, és a Molesme-i monostorban halt meg 1111. április 17-én. A monasztikus életvitelt az egyszerűbb életre vezette vissza, és megalapította az Új Monostort.
Szent Alberik 1099-től 1108-ig volt Cîteaux apátja. Kidolgozta azt a művet, amelynek ez a címe: „A Molesme-ből jött ciszterci monachusok intézményei (= szabályai, élete)”; szerette a Regulát és a testvéreket, hűségesen tartotta bennük a lelket. 1108. január 26-án adta vissza lelkét Istennek.
Harding Szent István, aki kb. 1059-ben született Angliában Merriot helységben, 1108 és 1133 között volt Cîteaux apátja. Megerősítette és növekedésnek indította a Rendet, amikor örökségül hagyta rá a „Szeretet Okmányát”, és ez után megalapította az első tizenkét filiális apátságot. Szerette a Regulát és Cîteaux helyét. Innen költözött ki az életből 1134. március 29-én.