Emelt nyelvoktatás

Nyelvoktatás

 

Iskolánkban angol és német nyelv tanulására van lehetőség kis létszámú csoportokban.

Célunk az idegen nyelv A2 szintű használata.

Az idegen nyelvet 1-3. évfolyamon heti 2 órában, 4. évfolyamon 4 órában tanulják a tanulók. Az első évfolyamon a legfontosabb szempont a célnyelv megszerettetése sok-sok dal, mondóka és játék segítségével, az idegen nyelvű olvasással, írással csak a második osztályban kezdenek el ismerkedni tanulóink.

A nyelvórákon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek az angol és német hagyományokkal, ünnepekkel. Ősszel Tökfesztivált, Márton-napot tartunk, tavasszal megemlékezünk a Valentin- napról és Szent Patrik Napjáról. Megismertetjük a gyerekeket a célnyelvi országok karácsonyi és húsvéti szokásaival.

A felsős tanulók iskolai és városi versenyeken mérhetik össze a tudásukat másokkal.

A hetedik évfolyamon a célnyelvet választókat felkészítjük az év végi vizsgára, a nyolcadikosokat pedig –igény szerint – az idegen nyelven előadott mestervizsgára. A nyelvi tagozatra jelentkezőket szintén segítjük a sikeres felvételire való felkészülésben.

 

 

Emelt nyelvoktatás

 

5. osztálytól a tanulók nyelvi csoportba sorolása a szintmérő alapján történik.

Felső tagozaton angol és német nyelvből is lehetőség van emelt szintű csoportban (heti 5 órában) tanulni a nyelvet.

A nyelvi csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a gyerekek nyelvtanuláshoz való hozzáállását, a korábbi tanórai munkáját, a 4. osztály végén megírt szintfelmérő teszt eredményét, valamint a nyelvtanárok és az osztályfőnökök véleményét. Ezek alapján döntjük el a 4. évfolyam végén, kik azok, akik a következő tanévtől heti 5 órában, illetve 3 órában tanulhatják a választott idegen nyelvet.