Küldetésünk

 
 

Vallásos szellemben, családias, szeretetteljes légkörben, az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve törekszünk a gyermekek sokoldalú fejlesztésére, nevelésére 3-18 éves korig.

Törődésünk nemcsak az oktatásra, a fizikai gondoskodásra vonatkozik, hanem szeretnénk a gyermekek lelkét is megérinteni az Isten szeretetének megtapasztalásával, a Biblia ma is élő szavaival.  Az egyéni képességek kibontakoztatásával egyenértékűnek valljuk a közösségi értékek kialakítását, ezért fontosnak tartjuk, hogy pedagógusaink nagy gondot fordítsanak a közösségformálásra és személyes törődéssel forduljanak a gyermekek és egymás felé is.

A ciszterci pedagógusok hitvallása alapján hisszük, „hogy nem béresek vagyunk, hanem pásztorok, ami a számon kérhető feletti kicsiny többletodaadást jelent. Ettől a kicsinytől lesz más az általunk berendezett világ, mindennapi életünk, környezetünk”.

 2007-ben intézményünk fennállásának 10. évfordulóján újrafogalmaztuk küldetésünket: Biztonságos környezetben, keresztény értékrend mellett, elfogadó, szeretet közösségekben, életkornak megfelelő érett személyiségek formálása, a továbbhaladásra megfelelő stabil tudás megalapozása.

Célunk, hogy katolikus intézményként szociálisan is érzékenyek legyünk, figyeljünk a nehéz helyzetben lévő családokra és keressük a segítségnyújtás lehetőségét. Ezért hoztuk létre a „Szent Margit Szociális Alapot, melyen keresztül anyagi támogatást tudunk nyújtani a gyerekek étkezéséhez, a kirándulások költségeihez.

Fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó kapcsolat ápolását, mert hisszük, hogy csak a családokkal összefogva tudunk hitre és szeretettre nevelni.