CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

2024. július 12. Péntek, ma Izabella, Dalma napja van

Küldetésünk

 
 

Vallásos szellemben, családias, szeretetteljes légkörben, az életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve törekszünk a gyermekek sokoldalú fejlesztésére, nevelésére 3-18 éves korig.

Törődésünk nemcsak az oktatásra, a fizikai gondoskodásra vonatkozik, hanem szeretnénk a gyermekek lelkét is megérinteni az Isten szeretetének megtapasztalásával, a Biblia ma is élő szavaival.  Az egyéni képességek kibontakoztatásával egyenértékűnek valljuk a közösségi értékek kialakítását, ezért fontosnak tartjuk, hogy pedagógusaink nagy gondot fordítsanak a közösségformálásra és személyes törődéssel forduljanak a gyermekek és egymás felé is.

A ciszterci pedagógusok hitvallása alapján hisszük, „hogy nem béresek vagyunk, hanem pásztorok, ami a számon kérhető feletti kicsiny többletodaadást jelent. Ettől a kicsinytől lesz más az általunk berendezett világ, mindennapi életünk, környezetünk”.

 2007-ben intézményünk fennállásának 10. évfordulóján újrafogalmaztuk küldetésünket: Biztonságos környezetben, keresztény értékrend mellett, elfogadó, szeretet közösségekben, életkornak megfelelő érett személyiségek formálása, a továbbhaladásra megfelelő stabil tudás megalapozása.

Célunk, hogy katolikus intézményként szociálisan is érzékenyek legyünk, figyeljünk a nehéz helyzetben lévő családokra és keressük a segítségnyújtás lehetőségét. Ezért hoztuk létre a „Szent Margit Szociális Alapot, melyen keresztül anyagi támogatást tudunk nyújtani a gyerekek étkezéséhez, a kirándulások költségeihez.

Fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó kapcsolat ápolását, mert hisszük, hogy csak a családokkal összefogva tudunk hitre és szeretettre nevelni.