Tájékoztatás a zeneiskolai képzésről

 a Pedagógiai Program Zeneiskolai helyi tanterve szerint

 

A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai

 

1. Tanszakok és tantárgyak:

 

Fafúvós tanszak tantárgyai: fagott, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt 

Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár,

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, orgona

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka,

Zeneismeret tanszak tantárgyai:

- szolfézs kötelező

- szolfézs

- zenetörténet

- zeneirodalom, zeneelmélet

Kamarazene tanszak tantárgyai:

-   kamarazene

-   kórus

-   zenekar

 

2. Tanszakok - egyéni képzés

2.1. „A” TAGOZAT

Főtárgy: hangszeres tantárgyak

 

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*

 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, kórus, zenekar (ezek közül 2x45 percben kell felvenni)

 

Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok
4. évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül köteles egyet felvenni.

 

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, kórus, zenekar

 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora, gitár tantárgy)
tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás.

Óratervek

 

Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamokat.

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú,
a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.

 

 

Évfolyamok

Tantárgy

Előképző

Alapfok

Továbbképző

 

 

(1)

(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Főtárgy

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Kötelező tantárgy

(2)

(2)

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Kötelezően választható tantárgy

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

2

2

 

Választható tantárgy

(0-2)

(0-2)

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

 

Összes óra:

(4-6)

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

 

                               

A képzés évfolyamainak számai:

(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, klarinét, trombita, kürt, tenorkürt, gitár, zongora,  

hegedű, gordonka

A tanítási órák időtartama:

 

Főtárgy: „A” tagozaton: 2x30 perc (egyéni)

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos)

Kötelezően választható tantárgy: 5-10. évfolyamig

         Csoportos foglalkozás: 2x45 perc

                     (zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2-8 fő)

Választható tantárgy: (Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy.)

         Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc

         Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc

                     (zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene)

Korrepetíció ideje:

         Hangszeres tanszakok: (minimum)

                     Ek.1-2. és 1. évfolyam 5 perc

                     2-3. évfolyam 10 perc

                     4. évfolyamtól 15 perc

 

Kórus foglalkozás az általános iskola 5. évfolyamára járó zeneiskolás növendékek részére egy tanéven keresztül kötelező /heti 1x45 perc/. Zeneiskolai tanulmányok alatt hangsúlyt szeretnénk fektetni arra, hogy növendékeink megismerkedjenek a kórusénekléssel, mely során fejlődik muzikalitásuk, ritmus-, dallam és harmóniaérzékük, közösségi élményeket szereznek és nem utolsó sorban fontosnak tartjuk, hogy kialakuljon bennük egy liturgikus zenei készség, s ezzel párhuzamosan egy alapfokú egyházzenei műveltség.

                              

2.2. „B” TAGOZAT

Főtárgy: hangszeres tanszakok - alapfok 2. évfolyamától javasolt.

Kötelező tantárgy: szolfézs

Kötelezően választható tantárgy: zongora a 3. évfolyamtól (kivéve a zongora főtárgy esetén)

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, kórus,

                                            zenekar

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora, gitár tantárgyak) tanszakok

 tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás.

Óratervek

 

A „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú
és a továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.

A képzés évfolyamainak száma:

(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, klarinét, trombita, kürt, gitár, zongora, hegedű, gordonka

 

 

Évfolyamok

Tantárgy

Előképző

Alapfok

Továbbképző

 

 

(1)

(2)

(1)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Főtárgy

(2)

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Kötelező tantárgy

(2)

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Kötelezően választható tantárgy

 

 

 

 

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

 

Választható tantárgy

(2)

(2)

(2)

0-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

 

Összes óra:

(4-6)

(4-6)

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

 

                               

A tanítási órák időtartama:


Főtárgy:
„B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos)

Kötelezően választható tantárgy:

     Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás

     Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc

     Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc

Korrepetíció ideje:

     Hangszeres tanszakok:

                 2. évfolyam 15 perc

                 3-4. évfolyam 20 perc

                 5. évfolyamtól 25 perc