CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

2024. június 13. Csütörtök, ma Antal, Anett napja van

Zeneiskolai ismertető

„Jó mérnök, vegyész, orvos lehet valaki, ha tizenöt éves koráig rá sem gondol.
De zeneértő nem lehet, ha hatéves korában (s játékosan még előbb)
nem kezdik rendszeresen nyitogatni - gyakorolni a fülét.”  

(Kodály Zoltán)

A Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium zeneiskolája 2000-ben alakult.

Zeneiskolánkban zongora, gitár, gordonka, hegedű, furulya, fuvola, klarinét, fagott, kürt és trombita, szaxofon tanszak választható az elméleti alaptantárgy, a zeneismeret (szolfézs, zenetörténet/irodalom) oktatása mellett. A kórus, a zenekar, a kamarazenélés lehetőségét is felkínáljuk növendékeinknek.

Szeretnénk zeneszerető, liturgikus zenében is jártas fiatalokat nevelni, mert hisszük, hogy a személyiségformálásban, az érzelmi intelligencia fejlesztésében nagy szerepe van a művészeteknek, a zenének. Úgy gondoljuk, a zenei műveltség az általános műveltségének része. Az alapfokú zeneoktatás célja nem művészképzés - bár ennek előkészítése is feladatunk - sokkal fontosabbnak tartjuk a zenei alapműveltség kimunkálását. Célunk, hogy növendékeink kiegyensúlyozott személyiséggé fejlődjenek, hogy zeneszerető, hangversenylátogató, felnőttekké érjenek.

A zeneiskolai tanulmányokat bizonyítvány tanúsítja. A zenei tanulmányok többlet energiát kívánnak a növendékektől, illetve - közvetve - a szülőktől is.

A zeneiskolai tanév a szolfézs órák időpontjának rögzítésével, majd a hangszeres órák beosztásával kezdődik. A zenét tanuló diákok heti 2 hangszeres és 2 kötelező órán - tárgya a szolfézs, (zenei írás-olvasásalapjai, elméleti ismeretek) vesznek részt. Később választható a zenetörténet/zeneirodalom tantárgy, a zenekar, a kórus, vagy a kamarazene. A szolfézs és zenetörténet órák beosztása szinte maximálisan igazodik az általános iskola órarendjéhez, a hangszeres órákat pedig igyekszünk a tanulók egyéb (iskolai és iskolán kívüli) elfoglaltságaihoz társítani.

Minden évben tanszakonként egy-két növendékhangversenyt szervezünk azzal a céllal, hogy növendékeink szereplési lehetőséghez jussanak, bemutathassák megszerzett készségeiket. A Zene Világnapjáról október 1-jén a szolfézs és a zeneórák keretében, folyosói zene-bonával valamint zenetanári koncerttel emlékeztünk meg, felhívva a tanulók figyelmét a zene jelentőségére mindennapi életünkben. A zene védőszentje, Szent Cecília tiszteletére november 22-én a hangversenyt adnak a zeneiskolás növendékek. 

A hangszeren tanuló diákok fellépéseikkel színesebbé teszik az iskolai és városi rendezvényeket, lehetőségeket kapnak önálló szereplésekre is. Az intézményi, iskolai szentmisék üde színfoltjai a Musica Sacra és a Szent Margit kórus, valamint zeneiskolai növendékek és tanáraik zenei produkciója. Folyamatosan keresünk további megmutatkozási lehetőségét is, szeretnénk részt venni a város és a megye kulturális életében. A zeneiskolák számára kiírt hangszeres versenyekre is jelentkezünk, vállalva az összehasonlítást és a megmérettetést.