Zeneiskolai ismertető

„Jó mérnök, vegyész, orvos lehet valaki, ha tizenöt éves koráig rá sem gondol.
De zeneértő nem lehet, ha hatéves korában (s játékosan még előbb)
nem kezdik rendszeresen nyitogatni - gyakorolni a fülét.”  

(Kodály Zoltán)

A Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium zeneiskolája 2000-ben alakult.

Zeneiskolánkban zongora, gitár, gordonka, hegedű, furulya, fuvola, klarinét, fagott, kürt és trombita, szaxofon tanszak választható az elméleti alaptantárgy, a zeneismeret (szolfézs, zenetörténet/irodalom) oktatása mellett. A kórus, a zenekar, a kamarazenélés lehetőségét is felkínáljuk növendékeinknek.

Szeretnénk zeneszerető, liturgikus zenében is jártas fiatalokat nevelni, mert hisszük, hogy a személyiségformálásban, az érzelmi intelligencia fejlesztésében nagy szerepe van a művészeteknek, a zenének. Úgy gondoljuk, a zenei műveltség az általános műveltségének része. Az alapfokú zeneoktatás célja nem művészképzés - bár ennek előkészítése is feladatunk - sokkal fontosabbnak tartjuk a zenei alapműveltség kimunkálását. Célunk, hogy növendékeink kiegyensúlyozott személyiséggé fejlődjenek, hogy zeneszerető, hangversenylátogató, felnőttekké érjenek.

A zeneiskolai tanulmányokat bizonyítvány tanúsítja. A zenei tanulmányok többlet energiát kívánnak a növendékektől, illetve - közvetve - a szülőktől is.

A zeneiskolai tanév a szolfézs órák időpontjának rögzítésével, majd a hangszeres órák beosztásával kezdődik. A zenét tanuló diákok heti 2 hangszeres és 2 kötelező órán - tárgya a szolfézs, (zenei írás-olvasásalapjai, elméleti ismeretek) vesznek részt. Később választható a zenetörténet/zeneirodalom tantárgy, a zenekar, a kórus, vagy a kamarazene. A szolfézs és zenetörténet órák beosztása szinte maximálisan igazodik az általános iskola órarendjéhez, a hangszeres órákat pedig igyekszünk a tanulók egyéb (iskolai és iskolán kívüli) elfoglaltságaihoz társítani.

Minden évben tanszakonként egy-két növendékhangversenyt szervezünk azzal a céllal, hogy növendékeink szereplési lehetőséghez jussanak, bemutathassák megszerzett készségeiket. A Zene Világnapjáról október 1-jén a szolfézs és a zeneórák keretében, folyosói zene-bonával valamint zenetanári koncerttel emlékeztünk meg, felhívva a tanulók figyelmét a zene jelentőségére mindennapi életünkben. A zene védőszentje, Szent Cecília tiszteletére november 22-én a hangversenyt adnak a zeneiskolás növendékek. 

A hangszeren tanuló diákok fellépéseikkel színesebbé teszik az iskolai és városi rendezvényeket, lehetőségeket kapnak önálló szereplésekre is. Az intézményi, iskolai szentmisék üde színfoltjai a Musica Sacra és a Szent Margit kórus, valamint zeneiskolai növendékek és tanáraik zenei produkciója. Folyamatosan keresünk további megmutatkozási lehetőségét is, szeretnénk részt venni a város és a megye kulturális életében. A zeneiskolák számára kiírt hangszeres versenyekre is jelentkezünk, vállalva az összehasonlítást és a megmérettetést.